HAMF

Medlemskab

Som medlem får du og din ægtefælle/partner:

Gratis adgang til Arkæologi Haderslev og museerne under Historie Haderslev: von Oberbergs hus og Ehlerssamlingen mod forevisning af medlemskort.

Gratis adgang til foreningens foredrag.

En medlemsbog hvert år.

Ret til at deltage i foreningens sensommertur (med selvbetaling).

Orientering om aktiviteter på Historie Haderslev og på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

Mulighed for at blive optaget på en mailingliste, hvorved du bliver orienteret om foredrag m.m. i foreningen, på museet og på arkivet og i Historisk Samfund for Haderslev Kreds. Skriv til hamfpost@gmail.com.

Invitation til to “Kør-selv-ture” til historisk interessante steder i nærområdet.

Mulighed for at blive medlem af Museum Sønderjyllands museumsklub for 200,00 kr. Se mere på museets hjemmeside msj.dk.

Det koster 250 kr. årligt.

Hvis du ønsker at blive medlem

Skriv til foreningen på indmeldelse@hamf.dk