HAMF

Kommende arrangementer:

 Vinterens/forårets foredragsrække hedder “Fire nedslag i Sønderjyllands historie” 2024, som alle har det til fælles op de optræder op til flere gange i historien med med forskellig betydning.  Guldhornene bliver fremstillet, begravet, fundet og får en ny national betydning. Nydambåden laves, sænkes, findes og indgår i fredsforhandlingerne efter krigen 1864. De kongerigske enklaver oprettes i 1400-tallet, men får senere betydning for grænsedragningen i 1864. Domænegårdene oprettes med et formål, fortyskning, men får efter Genforeningen et andet, bevarelse af danskhed.                                                                                                           Foredragene arrangeres sammen med Historie Haderslev, Arkæologi i Haderslev og Folkeuniversitetet. De finder sted på Museet, Dalgade 7, 6100 Haderslev og begynder kl. 19.30 Medlemmer af Haderslev Arkiv- og Museumsforening kommer gratis ind, mens andre skal betale 50,00 kr.

Fra domænegård til husmandsbrug.

Fra domænegårde til husmandsbrug – jordejendom og nationalitetskamp i Sønderjylland Foredrag: Onsdag den 10. januar kl 19.30 på Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Foredragsholder. Forskningsleder, dr.phil., Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa Som et led i den skærpede fortyskning af Sønderjylland forsøgte myndighederne fra 1890’erne at samle mest mulig landbrugsjord på tyske hænder. Et vigtigt middel var regeringens opkøb af 36 store gårde, der blev omdannet til domænegårde, som blev forpagtet ud til tysksindede landmænd. Forpagterne skulle være lokale foregangsmænd for tyskheden blandt andet gennem et tysk folkehold. De fleste domænegårde blev lagt i strøget langs Kongeåen for at styrke

Læs mere »

Fartøjerne fra Nydam Mose.

Fartøjerne fra Nydam Mose. Arkæologi i spændingsfeltet mellem tysk og dansk. Foredrag Onsdag den 24. januar kl 19.30. Foredragsholder: Museumsinspektør Flemming Rieck, Vikingemuseet, Roskilde. En af Danmarks mest berømte offermoser fra jernalderen ligger på Sundeved nord for Sønderborg. I Nydam Mose blev der i 1863 udgravet et af dansk arkæologis mest ikoniske fund, nemlig det 23m lange fartøj, som i dag kaldes ”NYDAMBÅDEN”. Få ved, at der i mosen er udgravet dele af endnu to fartøjer sammen med store mængder af våben og personligt udstyr. I perioden 1989-99 gennemførtes omfattende nye udgravninger i mosen, hvilket førte til lokalisering af ca.

Læs mere »

De kongerigske enklaver

De kongerigske enklaver Foredragsholder: Historiker, ph.d. Gerret Liebing Schraber, Deutsches Gymnasium, Aabenraa. Sted: Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Tid: kl 19.30 den 7. februar. Ikke alle områder mellem Kongeåen og Ejderen var en del af hertugdømmet Slesvig indtil 1864. Især i den vestlige landsdel fandtes et antal distrikter, der var underordnet kongerigske grundejere. De administrative forhold var indviklede. Men hvad betød det i hverdagen og hvorfor blev der aldrig foretaget udskiftninger før 1864, da de nye preussiske magthavere krævede et afrundet territorium? Historiker og gymnasielærer Gerret Liebing Schlaber fortæller om disse specielle områders specielle og brogede historie og om

Læs mere »

Guldhornene

Foredragsholder: Arkæolog, MA Lilian Matthes, Museum Sønderjylland Sted: Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Tid: kl 19.30 den 27. februar. Gallehus-hornene. Guldhornene, som nok er et af Europas mest kendte oldtidsfund, vil altid forblive en gåde. De blev fundet, stjålet og genskabt og fik stor symbolsk betydning for Danmark i nyere tid. Hvordan kan de to horn, der ikke længere findes, alligevel give os viden om vores egen historie? En arkæolog prøver at give et bud.

Læs mere »

Generalforsamling den 13. marts kl 19.30 på Månen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Haderslev Arkiv- og Museumsforening     onsdag den 13. marts, 2024, kl. 19.30,          på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.  Dagsorden:  1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed. 3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). 8. Eventuelt.  Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder

Læs mere »

Hitlers tyske flygtninge i Danmark

  Hitlers tyske flygtninge i Danmark   Filmforevisning og podiumsdiskussion  Historie Haderslev indbyder i samarbejde med Haderslev arkiv- og museumsforening til et særligt arrangement i Kosmorama i Haderslev.  Tid og sted:   Mandag d. 18.03.2024 kl. 19.00- 21.00 i Kosmorama Haderslev, Jomfrustien 34.  Pris og tilmelding:  Arrangementet koster 50kr. Tilmelding: arkiv@haderslev.dk (Oplys venligst navn og antal billetter ved tilmelding) Sidste frist for billetkøb er fredag d. 01.03.24 kl. 10  I de sidste måneder af 2. verdenskrig kom omkring 200.000 tyske flygtninge til Danmark  som følge af krigens udvikling mod øst. Mange af disse flygtninge måtte efterlade alt og  endte derfor i Danmark

Læs mere »

Kør-selv- tur til Brd. Gram Museet, Vojens.

Torsdag den 11. april indbydes I til at deltage i et besøg på Brd. Gram Museet, Danmarkgade 16, 6500 Vojens kl 19.00. Besøget begynder med en kop kaffe, mens vi hører om Brd.Grams historie. Derefter får vi en rundvisning på museet, og til sidst resten af historien.   Deltagelse koster 50,00 kr, som betales på stedet. Vi kan være 40 deltagere. Tilmelding på hamfpost@gmail.com eller tlf. 2396 9153 senest 4. april. Venlig hilsen Haderslev Arkiv– og Museumsforening. Hvis nogen har transportproblemer, arrangerer vi fælleskørsel fra Museet, Dalgade 7, kl 18.30. Ønske derom afgives ved tilmeldingen.                                  

Læs mere »