“Kør-selv-tur” til Tørning den 10. september.

                             

Tørning Mølle og Voldsted.

   Tirsdag den 10. september indbydes I hermed til at deltage i en rundvisning på Tørning Mølle og Voldsted. Rundvisningen består af en travetur på slotsbanken, i haven, i møllen med turbineanlægget og i Herredsfoged Holms hus. Den varer 1½ time.  Mødested er gårdspladsen ved Tørning Mølle kl 18.30.

     Deltagelse koster 50,00 kr, som betales på stedet. Tilmelding på hamfpost@gmail.com eller tlf. 2396 9153 senest 1. september.

Venlig hilsen

Haderslev Arkiv – og Museumsforening.

Hvis nogen har transportproblemer, arrangerer vi fælleskørsel fra Museet, Dalgade 7, kl 18.00.              

Ønske derom afgives ved tilmeldingen.