Fra domænegård til husmandsbrug.

Fra domænegårde til husmandsbrug – jordejendom og nationalitetskamp i Sønderjylland

Foredrag: Onsdag den 10. januar kl 19.30 på Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.

Foredragsholder. Forskningsleder, dr.phil., Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa

Som et led i den skærpede fortyskning af Sønderjylland forsøgte myndighederne fra 1890’erne at samle mest mulig landbrugsjord på tyske hænder. Et vigtigt middel var regeringens opkøb af 36 store gårde, der blev omdannet til domænegårde, som blev forpagtet ud til tysksindede landmænd. Forpagterne skulle være lokale foregangsmænd for tyskheden blandt andet gennem et tysk folkehold. De fleste domænegårde blev lagt i strøget langs Kongeåen for at styrke tyskheden i grænsesognene. Ved Genforeningen i 1920 blev de store gårde imidlertid dansk statsejendom. Efterhånden som forpagtningskontrakterne udløb, blev domænegårdene i større eller mindre omfang udstykket til husmandsbrug. Flere steder opstod små husmandskolonier på domænegårdenes jorder. Flere af landsdelens unge fik et eksistensgrundlag som selvstændige landmænd og styrkede lokalsamfundet. Stik imod den oprindelige hensigt kom domænegårdene til at styrke danskheden. Forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet i Aabenraa fortæller denne spændende historie.