De kongerigske enklaver

De kongerigske enklaver

Foredragsholder: Historiker, ph.d. Gerret Liebing Schraber, Deutsches Gymnasium, Aabenraa.

Sted: Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Tid: kl 19.30 den 7. februar.

Ikke alle områder mellem Kongeåen og Ejderen var en del af hertugdømmet Slesvig indtil 1864. Især i den vestlige landsdel fandtes et antal distrikter, der var underordnet kongerigske grundejere. De administrative forhold var indviklede. Men hvad betød det i hverdagen og hvorfor blev der aldrig foretaget udskiftninger før 1864, da de nye preussiske magthavere krævede et afrundet territorium? Historiker og gymnasielærer Gerret Liebing Schlaber fortæller om disse specielle områders specielle og brogede historie og om grænsen mellem hertugdømmet og kongeriget på det lokale plan havde en større eller mindre betydning.

Gerret Liebing Schlaber, født 1971 i Flensborg, er ph.d. i historie. Han har forsket om Sønderjyllands administrative samt erhvervs- og socialhistorie og er i dag lektor på Deutsches Gymnasium für Nordschleswig og bosat i Aabenraa (men har også boet seks år i Haderslev…).