Fartøjerne fra Nydam Mose.

Fartøjerne fra Nydam Mose. Arkæologi i spændingsfeltet mellem tysk og dansk.

Foredrag Onsdag den 24. januar kl 19.30.

Foredragsholder: Museumsinspektør Flemming Rieck, Vikingemuseet, Roskilde.

En af Danmarks mest berømte offermoser fra jernalderen ligger på Sundeved nord for Sønderborg. I Nydam Mose blev der i 1863 udgravet et af dansk arkæologis mest ikoniske fund, nemlig det 23m lange fartøj, som i dag kaldes ”NYDAMBÅDEN”. Få ved, at der i mosen er udgravet dele af endnu to fartøjer sammen med store mængder af våben og personligt udstyr.

I perioden 1989-99 gennemførtes omfattende nye udgravninger i mosen, hvilket førte til lokalisering af ca. 16000 nye genstande – herunder dele af alle tre jernalderskibe. I foredraget berettes om resultaterne af Nydamforskningen, og om fundets og her især ”Nydambådens” specielle rolle i forholdet mellem dansk og tysk gennem de seneste omtrent 200 år.