Foredrag: Tirsdag den 10. oktober. FN – oprettelse, virke og status i dag.

Foredragsholder: cand.mag., lektor Kjestine Kjærsgaard, SDU

I 1945 blev FN oprettet med det formål at ”frelse kommende generationer fra krige svøbe”. I dag sætter krigen i Ukraine et stort spørgsmålstegn ved, hvorvidt FN har indfriet sit formål. Ydermere stilles der spørgsmål ved, om den multilaterale internationale orden, der blev etableret i 1945, er udfordret på sigt. Foredraget vil belyse FN’s oprettelse, udfordringer, succeser, status i dag og diskutere udsigterne for den multilaterale orden fremadrettet.