Foredrag: Torsdag den 26. oktober. Skandinavisk samarbejde i 300 år – konflikt og fællesskab

Foredragsholder: Lektor Jørn Buch, Haderslev.

Efter den skandinaviske Kalmarunions ophør med kong Christian II, resulterede det i en lang række krige mellem Danmark-Norge og Sverige, som først sluttede, da Danmark i 1814 tabte til Sverige. Danmark mistede ved Freden i Kiel 1814 Norge, som blev en del af den nye Svensk-Norske union, der bestod indtil 1905.                                                                                                                                                                                           Foredraget vil tage udgangspunkt i konflikterne, som sluttede efter Store nordiske Krig i 1720. Derefter begynder samarbejdet at gøre sig gældende, som forstærkes med nationalismen og den nordiske egenart i form af skandinavismen, dvs. det politiske forskydes i forhold til det kulturelle.                                    Der vil blive gjort rede for den mangfoldighed af nordisk samarbejde, der udviklede sig i 1800-årene, som nåede sit højdepunkt med møntunionen i 1875 der betød, at alle tre lande indførte kronen som valuta, som kunne bruges i alle tre lande og deres bilande i form af Finland, Island, Grønland og Færøerne. Og det vil blive diskuteret, hvilken rolle det skandinaviske samarbejde har betydet for de aktuelle relationer mellem de nordiske lande i EU.